Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

126. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020 v Občini Kamnik, stran 463.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kamnik (Uradni list. RS, št. 34/09) je župan Občine Kamnik dne 10. 1. 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020 v Občini Kamnik 
I. 
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2020 znaša 0,063 €.
II. 
Višina vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020 je bila določena na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto, ki jo je objavil Statistični urad Republike Slovenije.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-5/2020-3/8
Kamnik, dne 10. januarja 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar