Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

125. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica, stran 463.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, 44/18, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06) župan Občine Ilirska Bistrica objavlja
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica 
l. 
Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica (OPPN kmetije na Brdih), ki ga je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, Ljubljana, december 2019. Gradiva razgrnitve vsebujejo tudi obrazložitev in povzetek za javnost.
II. 
Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno:
– od 31. 1. 2020 do vključno 2. 3. 2020 med delovnim časom pred sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,
– od 31. 1. 2020 dalje na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
III. 
Javna obravnava bo:
– v sredo, 26. 2. 2020 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
IV. 
Občina Ilirska Bistrica želi seznaniti javnost z izdelanim dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica.
V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge, ki se jih lahko do vključno 2. 3. 2020 poda pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »OPPN kmetija na Brdih«.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Stališča do podanih pripomb bodo objavljena na spletni strani in oglasni deski Občine Ilirska Bistrica.
Št. 3500-5/2019-42
Ilirska Bistrica, dne 15. januarja 2020
 
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc