Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

119. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, stran 455.

  
Društvo KOPRIVA, k.o.
Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana
ki ga zastopa vršilec dolžnosti poslovodstva Nikola Sekulović
(v nadaljevanju besedila: KOPRIVA)
in
Trgovinska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
ki jo zastopa mag. Marija Lah, predsednica TZS
(v nadaljevanju besedila: TZS)
dogovorijo in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) sklenejo
S K U P N I   S P O R A Z U M 
za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe (v nadaljevanju: sporazum)
1. člen 
Podpisnika tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– da je KOPRIVA kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju besedila: Urad) št. 31227-9/2017-68/102 z dne 26. 7. 2019 (v nadaljevanju besedila: dovoljenje Urada) na območju Republike Slovenije kolektivno upravlja pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe (v nadaljevanju: nadomestilo), ki pripada avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom;
– da Trgovinska zbornica Slovenije predstavlja reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP;
– da stranki na podlagi 46. člena ZKUASP sklepata skupni sporazum zaradi določitve višine nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje v delu, ki se nanaša na tonsko in/ali vizualno snemanje in ki pripadajo skupno vsem imetnikom pravic, ki so upravičeni do tega nadomestila po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice ter zaradi ureditve načinov poročanja zavezancev;
– da sta stranki sporazuma pri določanju tarife upoštevali določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (v nadaljevanju: ZKUASP), zlasti določila 44., 45. in 46. člena ZKUASP.
Definicije pojmov 
2. člen 
Za namen tega sporazuma stranki sporazuma definirata naslednje pojme:
Obračunsko obdobje: obdobje za katerega KOPRIVA zavezancu obračuna nadomestilo.
Polletje: čas od vključno dne 1. 1. do vključno dne 30. 6. v koledarskem letu (1. polletje) in čas od vključno dne 1. 7. do vključno dne 31.12. v koledarskem letu (2. polletje).
Računalnik: vsak proizvod, ki po deklaraciji proizvajalca predstavlja namizni, prenosni ali drug računalnik, razen tablice.
Mobilni telefon: vsak proizvod, ki po deklaraciji proizvajalca predstavlja mobilni telefon in omogoča konzumiranje (uporabo, predvajanje, prikazovanje ipd.) tonskih in/ali vizualnih vsebin ter ima integrirano spominsko enoto.
Druga nosljiva naprava: vsak proizvod, ki omogoča konzumiranje (uporabo, predvajanje, prikazovanje ipd.) tonskih in/ali vizualnih vsebin, je nosljiv in ima integrirano spominsko enoto (primer: smartwatch (pametna ura), slušalke z integriranim spominom, ipd.).
Tablica in druga naprava z integriranim spominom:
– vsak proizvod, ki po deklaraciji proizvajalca predstavlja tablico (tablični računalnik) in
– vsak proizvod, ki omogoča konzumiranje (uporabo, predvajanje, prikazovanje ipd.) tonskih in/ali vizualnih vsebin in ima integrirano spominsko enoto (primer: smartbox, media player, igralne konzole, mp3 predvajalnik, prevozna sredstva ipd.).
Trdi disk (HDD) in SSD disk: vsak proizvod, ki po deklaraciji proizvajalca predstavlja trdi disk (HDD) ali Solid State Disk (SSD) in ki ni del računalnika, za katerega je posebej obračunano nadomestilo proizvajalcu računalnika.
USB pomnilniška enota (USB ključ) in pomnilniška kartica: tip zunanjega pomnilnika, zlasti vrst USB ključ, CompactFlash (CF), Secure Digital (SD), SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC in MicroSDXC ipd.
Digitalni optični mediji CD/DVD/BluRay, ipd: digitalni optični mediji, ki po deklaraciji proizvajalca omogočajo digitalni zapis tonskih in/ali vizualnih vsebin (CD, DVD, Bluray, ipd.) in so pretežno namenjeni enkratnemu zapisu vsebin.
Analogni snemalniki: posamezna naprava, ki po deklaraciji proizvajalca omogoča analogno snemanje tonskih vsebin (kasetofon, magnetofon in druge podobne naprave) in/ali vizualnih vsebin (videorekorder in druge podobne naprave).
Digitalni snemalniki:
– AV zapisovalnik: posamezna naprava, ki je po deklaraciji proizvajalca namenjena digitalnemu reproduciranju zlasti tonskih in/ali vizualnih vsebin (zapisovalnik CD, zapisovalnik DVD, zapisovalnik Bluray, zapisovalnik minidisk, digitalna kamera ipd.);
– Računalniški zapisovalnik: posamezna naprava, ki po deklaraciji proizvajalca omogoča digitalno reproduciranje tonskih in/ali vizualnih vsebin (računalniška enota za zapisovanje CD, DVD, Bluray ipd.).
Analogni mediji: posamezni nosilci, ki po deklaraciji proizvajalca omogočajo analogni zapis tonskih in/ali vizualnih vsebin (avdiokaseta, videokaseta, magnetofonski trak in drug podoben nosilec).
Veleprodajna cena: cena, po kateri proizvajalec ali uvoznik opravita prvo prodajo proizvoda.
Zavezanci 
3. člen 
Stranki sporazuma sta soglasni, da so v skladu z veljavno zakonodajo zavezanci za plačilo nadomestila proizvajalci naprav za tonsko in/ali vizualno snemanje in proizvajalci praznih nosilcev zvoka in/ali slike. Poleg proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvozniki naprav in nosilcev, razen če je uvoz namenjen za privatno in nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage.
Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki predložijo ustrezna dokazila, niso zavezanci za plačilo nadomestila:
a) za tiste naprave oziroma nosilce, ki se izvažajo;
b) za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih prvič prodajo ali uvozijo za:
– komercialno reproduciranje avtorskih del, pri katerem je treba pridobiti dovoljenje imetnikov pravic, ali
– reproduciranje avtorskih del v korist invalidnih oseb, če je neposredno povezano z njihovo invalidnostjo.
Skladno z drugim odstavkom 37. člena ZASP se nadomestilo plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno snemanje, in pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka ali slike.
4. člen 
Tarifa se določa za posameznega zavezanca za vsak posamezen proizvod (napravo ali nosilec), določen v nadaljevanju.
Tarifa se pri določenih proizvodih določa upoštevaje veleprodajno ceno, oziroma pri določenih proizvodih upoštevaje velikost spomina ali snemalni čas, oziroma pri določenih proizvodih kot pavšalni znesek glede na posamezno enoto, kot je to določeno v nadaljevanju sporazuma.
Tarifa – nadomestilo
5. člen 
Računalnik
Obračunska osnova
Nadomestilo (v EUR)
Nadomestilo (v EUR)
Šifra
Veleprodajna cena
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
od 1. 7. 2020 in naprej
A1
do 300 €
3,20
4,00
A2
nad 300 € do 600 €
4,70
5,25
A3
nad 600 € do 900 €
6,20
6,20
A4
nad 900 € do 1.200 €
8,20
8,20
A5
nad 1.200 € do 1.500 €
10,20
10,20
A6
nad 1.500 €
12,20
12,20
Mobilni telefon
Obračunska osnova
Nadomestilo (v EUR)
Nadomestilo (v EUR)
Šifra
Veleprodajna cena
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
od 1. 7. 2020 in naprej
B1
do 200 €
3,20
4,00
B2
nad 200 € do 400 €
4,70
5,25
B3
nad 400 € do 600 €
6,20
6,20
B4
nad 600 € do 800 €
8,20
8,20
B5
nad 800 € do 1.000 €
10,20
10,20
B6
nad 1.000 €
12,20
12,20
Druga nosljiva naprava
Obračunska osnova
Nadomestilo (v EUR)
Nadomestilo (v EUR)
Šifra
Veleprodajna cena
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
od 1. 7. 2020 in naprej
C1
do 200 €
3,20
4,00
C2
nad 200 € do 400 €
4,70
5,25
C3
nad 400 € do 600 €
6,20
6,20
C4
nad 600 € do 800 €
8,20
8,20
C5
nad 800 € do 1.000 €
10,20
10,20
C6
nad 1.000 €
12,20
12,20
Tablica in druga naprava z integriranim spominom
Obračunska osnova
Nadomestilo (v EUR)
Nadomestilo (v EUR)
Šifra
Veleprodajna cena
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
od 1. 7. 2020 in naprej
D1
do 200 €
3,20
4,00
D2
nad 200 € do 400 €
4,70
5,25
D3
nad 400 € do 600 €
6,20
6,20
D4
nad 600 € do 800 €
8,20
8,20
D5
nad 800 € do 1.000 €
10,20
10,20
D6
nad 1.000 €
12,20
12,20
Trdi disk (HDD) in SSD disk
Obračunska osnova
Nadomestilo (v EUR)
Nadomestilo (v EUR)
Šifra
Spominska zmogljivost
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
od 1. 7. 2020 in naprej
E1
do 256 GB
0,50
0,70
E2
do 1 TB
0,75
1,13
E3
do 3 TB
1,00
1,60
E4
do 5 TB
2,00
2,35
E5
do 10 TB
4,00
5,00
E6
nad 10 TB
7,00
8,00
USB pomnilniška enota (USB ključ) in pomnilniška kartica
Obračunska osnova
Nadomestilo (v EUR)
Nadomestilo (v EUR)
Šifra
Spominska zmogljivost
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
od 1. 7. 2020 in naprej
F1
do 16 GB
0,10
0,13
F2
do 32 GB
0,15
0,25
F3
do 64 GB
0,25
0,45
F4
do 128 GB
0,50
0,75
F5
nad 128 GB
1,00
1,50
Digitalni optični mediji
Obračunska osnova
Nadomestilo (v EUR)
Nadomestilo (v EUR)
Šifra
Format
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
od 1. 7. 2020 in naprej
G1
CD
0,01
0,01
G2
DVD
0,02
0,02
G3
Bluray
0,10
0,10
G4
Drug podoben format
0,10
0,10
Analogni mediji
Obračunska osnova
Nadomestilo (v EUR)
Nadomestilo (v EUR)
Šifra
Format
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
od 1. 7. 2020 in naprej
H1
Nosilec tonskih in/ali vizualnih vsebin
0,19
0,19
Digitalni snemalniki
Obračunska osnova
Nadomestilo (v EUR)
Nadomestilo (v EUR)
Šifra
Format
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
od 1. 7. 2020 in naprej
J1
AV zapisovalnik
6,26
6,26
J2
Računalniški zapisovalnik
0,83
0,83
Analogni snemalniki
Obračunska osnova
Nadomestilo (v EUR)
Nadomestilo (v EUR)
Šifra
Format
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020
od 1. 7. 2020 in naprej
K1
Naprava za tonsko snemanje
0,50
0,50
K2
Naprava za vizualno snemanje
3,76
3,76
K3
Naprava za tonsko 
in vizualno snemanje
6,26
6,26
Revalorizacija in prevrednotenje spominskih vrednosti 
6. člen 
Denarne vrednosti zneskov obračunskih osnov in zneskov nadomestil iz 5. člena tega sporazuma se letno usklajujejo s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS za preteklo leto. Revalorizacija se opravi na način, da se zneski za posamezno leto iz tabel v 5. členu revalorizirajo na dan 1. 1. leta, na katerega se znesek nanaša, glede na dan 1. 1. predhodnega leta.
Vrednosti tipičnih razredov spominskih zmogljivosti posameznih kategorij proizvodov kot obračunskih osnov šifre E in šifre F iz 5. člena tega sporazuma (npr. 16 GB, 32 GB, 128 GB, 256 GB, 1 TB, ipd., v nadaljevanju: tipične zmogljivosti) se letno usklajujejo z evropskim trendom rasti na način, da se na podlagi relevantne letne analize za vsako posamično kategorijo proizvodov:
– ugotovijo tržni deleži tipičnih zmogljivosti,
– sestavi lestvica tipičnih zmogljivosti od najnižje do najvišje vrednosti s pripadajočimi kumulativnimi seštevki tržnih deležev,
– določi prag v višini 60 % kumulativnega seštevka tržnih deležev kot meja za opredelitev primarnega razreda spominske zmogljivosti.
Prag iz prejšnjega odstavka v času podpisa tega sporazuma presegata tipične zmogljivosti 1 TB za proizvode šifre E ter 32 GB za proizvode šifre F (primarna razreda spominske zmogljivosti). Ko bosta prag iz prejšnjega odstavka presegli tipični zmogljivosti 3 TB za proizvode šifre E ter 64 GB za proizvode šifre F, se bodo tipični razredi preoblikovali na naslednji način:
Obr. osnova
Obr. osnova
Šifra
Spom. zmogljivost
Šifra
Spom. zmogljivost
E1
do 1 TB
F1
do 32 GB
E2
do 3 TB
F2
do 64 GB
E3
do 5 TB
F3
do 128 GB
E4
do 10 TB
F4
do 256 GB
E5
do 15 TB
F5
nad 256 GB
E6
nad 15 TB
Enaka metodologija se smiselno uporabi za nadaljnja preseganja praga iz drugega odstavka tega člena.
Za ugotavljanje tržnih deležev ter za določitev primarnih razredov spominske zmogljivosti v letih 2019 in 2020 stranki določita letno analizo raziskovalne organizacije FutureSource z datumom 12/2018.
Prevrednotenje razredov spominskih zmogljivosti po drugem odstavku tega člena ugotavljata predstavnika za spremljanje izvajanja tega sporazuma, po potrebi v sodelovanju s pristojno delovno skupino, na podlagi zadnje razpoložljive analize FutureSource ali druge primerljive analize. Strošek nakupa analize v višini do 1.200,00 EUR (+DDV) krije KOPRIVA.
KOPRIVA bo revalorizirane oziroma prevrednotene vrednosti po tem členu po vsakokratni revalorizaciji objavila v Uradnem listu RS in začno revalorizirane vrednosti veljati z naslednjim polletjem po objavi v Uradnem listu RS.
Revalorizacija in prevrednotenja spominskih vrednosti po tem členu se prvič izvedejo na dan 1. 1. 2021 glede na preteklo leto.
Okoliščine uporabe zaradi katerih se plačilo nadomestila zniža 
7. člen 
Posameznemu zavezancu se priznavajo naslednja znižanja nadomestila, določenega v skladu s 5. členom tega sporazuma:
a) 5 % znižanje nadomestila v primeru ureditve razmerja s KOPRIVO s sklenitvijo individualne pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma, od podpisa individualne pogodbe dalje in za čas veljavnosti individualne pogodbe;
b) 5 % znižanje nadomestila, v kolikor zavezanec KOPRIVI poda soglasje v individualni pogodbi, za pridobitev njegovih podatkov za preverjanje poročil iz verodostojnih evidenc;
c) 5 % znižanje nadomestila v primeru pogodbeno dogovorjenega mesečnega poročanja in mesečnega plačila nadomestila;
d) 5 % znižanje nadomestila za izpolnitev obveznosti poročanja na način in v obrazcih, ki jih določi KOPRIVA.
Če bo proizvod kategorije pod šifro E iz 5. člena tega sporazuma (HDD in SSD), za katerega je uvoznik že plačal nadomestilo ob uvozu, pozneje vgrajen v proizvod kategorije pod šifro A iz 5. člena tega sporazuma (računalnik), se proizvajalcu računalnika ob prvi prodaji in obračunu nadomestila prizna znižanje v višini že plačanega nadomestila za proizvod pod šifro E iz 5. člena tega sporazuma.
8. člen 
Odstotki znižanj iz 7. člena se med seboj ne izključujejo in se seštejejo pred apliciranjem na višino nadomestila, določenega v skladu s 5. členom tega sporazuma.
Poročanje 
9. člen 
Zavezanec je dolžan posredovati vse relevantne podatke za odmero nadomestila, kot tudi vsakršne spremembe, ki bi lahko vplivale na odmero višine in na plačilo nadomestila, zlasti pa:
– obdobje na katerega se posredovani podatki nanašajo
– vrsta in tip proizvoda
– znamka proizvoda oziroma proizvajalec
– veleprodajna cena proizvoda oziroma spominska zmogljivost proizvoda
– število prodanih oziroma število uvoženih proizvodov
– navedba modela proizvoda*
*podatek ni obvezen, če bi bilo pridobivanje teh podatkov povezano z nesorazmernimi stroški za zavezanca.
Zavezanec je dolžan KOPRIVI pisno posredovati podatke najkasneje 25 dan po izteku polletja oziroma najkasneje 25 dan po izteku posameznega meseca, če je med KOPRIVO in zavezancem dogovorjeno mesečno poročanje/posredovanje podatkov.
10. člen 
V kolikor zavezanec podatkov pravočasno ne posreduje, ni upravičen do popustov (znižanj nadomestila) iz tega sporazuma za obračunsko obdobje, na katero se posredovani podatki nanašajo.
Zavezanec prav tako ni upravičen do kakršnih koli znižanj iz tega sporazuma v kolikor se izkaže, da so posredovani podatki napačni oziroma neresnični in odstopajo za 4 ali več odstotkov od dejanskega stanja v škodo KOPRIVE. Morebitna že upoštevana znižanja za sporno obračunsko obdobje ne veljajo in je zavezanec dolžan doplačati nadomestilo za sporno obračunsko obdobje do polnega zneska nadomestila.
V kolikor zavezanec kljub pozivu KOPRIVE v roku 5 delovnih dni od prejema poziva podatkov ne posreduje, oziroma posreduje podatke, ki so za obračun nadomestila pomanjkljivi, KOPRIVA zavezancu za vsako obračunsko obdobje, ko podatki niso posredovani, oziroma so podatki pomanjkljivi, odmeri dvakratnik nadomestila določenega v skladu s 5. členom tega sporazuma. V kolikor zavezanec dokaže v svojem odgovoru na poziv za posredovanje podatkov, da so bili podatki ustrezno posredovani in točni, KOPRIVA ni upravičena do zvišanja nadomestila iz prejšnjega stavka. V primeru, da se na podlagi ugotovljenih podatkov ugotovi, da je zavezanec plačal višje nadomestilo kot izhaja iz 5. člena tega sporazuma, se zavezancu vrne razlika v roku 30 dni od dneva ugotovitve podatkov ali se izvede poračun pri naslednjem obračunu nadomestila.
Rok in način plačila nadomestila 
11. člen 
Nadomestilo se plačuje skladno s podpisano pogodbo z rokom valute, ki ne sme presegati 30 dni.
V primeru, da zavezanec s KOPRIVO pogodbe ne sklene, se nadomestilo po tarifi iz tega sporazuma obračuna polletno v skladu z ZKUASP in skladno s tem sporazumom, z rokom valute ki ne sme presegati 30 dni.
Prehodne in končne določbe 
12. člen 
Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma se določita osebi, ki pri podpisnikih pokrivata delovno področje tega sporazuma. Stranke sporazuma se zavežejo o spremembi predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
13. člen 
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da sporazum začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za namen izvajanja tega sporazuma za obračun 2. polletja 2019 in dalje.
Do sklenitve novega skupnega sporazuma, morebitne spremembe ali dopolnitve sporazuma, ali določitve tarife s pravnomočno odločbo, se uporablja ta sporazum.
KOPRIVA v 8 dneh po objavi tega sporazuma v Uradnem listu RS pozove zavezance, katerih poročila niso bila oddana v skladu s tem sporazumom, k oddaji poročila, skladno s tem sporazumom.
14. člen 
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da se zavezancem, ki podpišejo individualno pogodbo s KOPRIVO in plačajo nadomestilo za prvo obračunsko obdobje (2. polletje 2019) v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega sporazuma, prizna dodatno 5 % znižanje za čas veljavnosti individualne pogodbe. Enak popust velja za zavezance, ki podpišejo individualno pogodbo s KOPRIVO v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti proizvodnje oziroma uvoza naprav in/ali nosilcev, če je dejavnost zavezanec začel opravljati po začetku veljavnosti sporazuma.
15. člen 
Če ni drugače določeno s tem sporazumom, se zneski po tem sporazumu za čas veljavnosti sporazuma ne spreminjajo, razen v primeru sklenitve novega sporazuma oziroma v primeru izdaje odločbe Sveta za avtorsko pravo, oziroma če pride do spremembe tarife na drug z zakonom določen način.
16. člen 
TZS se s sklenitvijo tega sporazuma zavezuje, da bo vse zavezance po tem sporazumu preko svojih običajnih sredstev obveščanja seznanila z vsebino tega sporazuma.
17. člen 
Ta sporazum je sklenjen v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po 2 (dva) izvoda, en izvod pa je namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije.
Podpisnici tega sporazuma bosta morebitne spremembe in dopolnitve tega sporazuma urejali pisno s sklenitvijo aneksov k temu sporazumu v skladu z določili zakona.
18. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sporazuma se smiselno glede na 3. odstavek 87. člena ZKUASP preneha uporabljati Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/06, v nadaljevanju: Uredba).
Podpisnici tega sporazuma sta soglasni, da v primeru, da se kakšno določilo tega sporazuma morebiti izkaže, da ni skladno z določbami zakona, sporazum v preostalih delih ne preneha veljati, za zapolnitev tovrstnih določil pa se smiselno uporabijo določila Uredbe, pri čemer KOPRIVA za ureditev novih določil čim prej skliče nova pogajanja.
V Ljubljani, 23. januarja 2020 
 
Društvo Kopriva, k.o 
 
Nikola Sekulović, 
vršilec dolžnosti 
poslovodstva 
Društva Kopriva, k.o.
V Ljubljani, 23. januarja 2020 
 
Trgovinska zbornica Slovenije 
 
mag. Marija Lah 
Predsednica TZS 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti