Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

117. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif), stran 454.

  
AIPA, k.o., objavlja na podlagi 3. točke 16. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) ter na podlagi IV. točke Skupnega sporazuma, ki ga je dne 7. 12. 2011 sklenila z Združenjem kabelskih operaterjev Slovenije (v nadaljevanju Sporazum),
R E V A L O R I Z A C I J O 
denarnih vrednosti (tarif) 
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2019, tako da revalorizirani honorarji za kabelsko retransmisijo od leta 2020 do ponovne uskladitve znašajo:
1. Revalorizirana tarifa iz II. točke Sporazuma znaša 0,87 EUR za posamezno aktivno uporabniško razmerje ali priključek, kateri končnemu uporabniku omogoča individualno izbiranje med največ 50 TV programi (AUR), in še 0,01 EUR na AUR za vsak dodatni TV program nad omenjenimi 50 TV programi v programski shemi.
2. Revalorizirana tarifa iz III. točke Sporazuma znaša:
Obračunsko leto
do 100 TV programov
100 ali več TV programov
2020 in naprej
0,59 EUR
0,62 EUR
Vse navedene denarne vrednosti ne vsebujejo pripadajočega davka na dodano vrednost, kot določa tudi Sporazum.
Gregor Štibernik 
direktor AIPA, k.o.