Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

113. Odločba o priznanju naravne mineralne vode HEBA NATURAL, stran 443.

  
Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdaja na predlog podjetja Heba d. o. o., Industrijska zona b.b., 17520 Bujanovac, Republika Srbija, ki jo zastopa direktor Zoran Stojanović, na podlagi 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 21. člena Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi priznanja označbe naravna mineralna voda naslednjo
O D L O Č B O 
o priznanju naravne mineralne vode HEBA NATURAL 
Voda iz izvira Heba B v Bujanovcu, Republika Srbija, ki se polni pod imenom HEBA NATURAL, se prizna kot naravna mineralna voda.
Št. 007-363/2019/2
Ljubljana, dne 15. januarja 2020
EVA 2019-2330-0116
Dr. Janez Posedi 
generalni direktor 
Uprave Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin