Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

110. Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 378.

  
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) in 3. točke 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 2. izredni seji 8. 1. 2020 sprejela
S K L E P 
o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
Ta sklep določa nekatera zdravstvena stanja in druge pogoje, pri katerih ima zavarovana oseba pravico do posameznega medicinskega pripomočka, ki je pravica v skladu s pravili, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: pogoji za medicinske pripomočke).
2. člen 
(1) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Proteze udov so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Ortoze so v Prilogi 2, ki je sestavni del tega sklepa.
(3) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Ortopedska obutev so v Prilogi 3, ki je sestavni del tega sklepa.
(4) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki za podporo gibalnih zmožnosti so v Prilogi 4, ki je sestavni del tega sklepa.
(5) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki za dihanje so v Prilogi 5, ki je sestavni del tega sklepa.
(6) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi so v Prilogi 6, ki je sestavni del tega sklepa.
(7) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča so v Prilogi 7, ki je sestavni del tega sklepa.
(8) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni so v Prilogi 8, ki je sestavni del tega sklepa.
(9) Pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki za slepe, slabovidne in gluhoslepe so v Prilogi 9, ki je sestavni del tega sklepa.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
(1) Pogoji za medicinske pripomočke, ki so v Prilogi 6 tega sklepa, se začnejo uporabljati z dnem, ko so na seznam medicinskih pripomočkov uvrščene vrste medicinskih pripomočkov iz skupine Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi.
(2) Do dneva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi, ki so v Prilogi 10, ki je sestavni del tega sklepa.
4. člen 
(1) Pogoji za medicinske pripomočke, ki so v Prilogi 7 tega sklepa, se začnejo uporabljati z dnem, ko so na seznam medicinskih pripomočkov uvrščene vrste medicinskih pripomočkov iz skupine Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča.
(2) Do dneva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo pogoji za medicinske pripomočke iz skupine Medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča, ki so v Prilogi 11, ki je sestavni del tega sklepa.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati medicinski kriteriji, določeni v Prilogi 2 Sklepa o določitvi nazivov in šifer medicinskih pripomočkov in bolezni in zdravstvenih stanj, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, št. 0202-94/4-2005 z dne 18. 5. 2005 (s spremembami in dopolnitvami, št. 0202-14izr/1b-2005 z dne 20. 6. 2005, 0202-52/5a-2005 z dne 21. 7. 2005, 0202-15izr/1b-2005 z dne 8. 8. 2005, 0202-1/6a-2005 z dne 23. 11. 2005, 0202-6/4a-2006 z dne 28. 3. 2006, 0202-9/7b-2006 z dne 28. 6. 2006, 0202-14/6c-2006 z dne 15. 11. 2006, 9001-15/2007-DI/4 z dne 20. 6. 2007, 9001-13/2008-DI/9 z dne 24. 4. 2008, 9001-24/2008-DI/6 z dne 4. 11. 2008, 9001-7/2009-DI/6 z dne 18. 2. 2009, 9001-24/2009-DI/2 z dne 15. 7. 2009, 9001-36/2009-DI/3 z dne 3. 12. 2009, 9001-36/2009-DI/6 – popr. z dne 3. 12. 2009, 9001-19/2010-DI/5 z dne 16. 6. 2010, 9001-16/2011-DI/6 z dne 19. 5. 2011, 9001-27/2011-DI/14 z dne 30. 11. 2011, 9001-12/2012-DI/5 z dne 8. 11. 2012 in 9001-10/2013-DI/14 z dne 16. 10. 2013), za naslednje medicinske pripomočke:
– iz skupine Ortopedska obutev:
1. posebej izdelani čevlji;
2. začasni čevelj – desni;
3. začasni čevelj – levi;
4. čevelj po Schejnu do 1. leta starosti – desni;
5. čevelj po Schejnu do 1. leta starosti – levi;
6. ortopedski čevlji po mavčnem odlitku;
7. ortopedski čevlji po mavčnem odlitku – najzahtevnejši;
– iz skupine Vozički ter ostali pripomočki za gibanje, stojo in sedenje:
1. bergla – 1 kom;
2. bergla – par;
– iz skupine Električni stimulatorji in ostali aparati:
1. funkcionalni električni stimulator – enokanalni;
2. funkcionalni električni stimulator – dvokanalni;
3. električni stimulator pri inkontinenci urina;
4. električni stimulator pri inkontinenci blata;
5. elektrodi za FES – samolepilni par;
6. elektrodi za FES – iz gaze par ali komplet;
7. elektrode za FES – dve samolepilni in rokavica;
8. elektrode za FES – dve samolepilni in nogavica;
9. elektroda za kontinenčni električni stimulator rektalna ali vaginalna;
10. navleka za FES – električna manšeta za fiksacijo dveh elektrod iz gaze;
11. navleka za FES – dva trakova za fiksacijo elektrod iz gaze;
12. priključni kabel za FES za elektrode;
13. priključek za FES – sinhronizacijsko stikalo s kablom;
14. električni razpršilec zraka – inhalator;
15. merilec pretoka zraka;
16. aspirator;
17. inhalator s funkcijo upora pri izdihu z masko;
18. inhalator s funkcijo upora pri izdihu z ustnikom;
19. prenosni aspirator;
– iz skupine Pripomočki pri umetno izpeljanem črevesju in urostomi:
1. pas za stomo;
2. zamašek za stomo;
3. kožna podlaga (ploščica);
4. irigacijski sistem s konusom;
5. vrečka za kolostomo;
6. stomakapa za kolostomo;
7. vrečka za ileostomo;
8. vrečka za seč za urostomo;
9. vrečka z vgrajeno kožno podlago za kolostomo;
10. stomakapa z vgrajeno kožno podlago za kolostomo;
11. vrečka z vgrajeno kožno podlago za ileostomo;
12. vrečka z vgrajeno kožno podlago za vgreznjeno ileostomo;
13. vrečka z vgrajeno kožno podlago za vgreznjeno urostomo;
14. kožna podlaga (ploščica) za vgreznjene stome;
15. rokavnik za irigacijo za lepljenje na kožo;
16. rokavnik za irigacijo za kožno podlago;
17. pasta za nego stome vsaj 30 gr.;
18. pasta za nego stome vsaj 60 gr.;
19. prah za nego stome vsaj 25 gr.;
– iz skupine Pripomočki pri težavah z odvajanjem seča:
1. vrečka za seč z izpustom 2,0 l;
2. vrečka za seč brez izpusta 1,5 l;
3. zbiralnik za seč (urinal), 1500 ml, 1 kos;
4. zbiralnik za seč (urinal), 800 ml, 1 kos;
5. zbiralnik za seč (urinal), 500 ml, 1 kos;
6. urinal kondom navadni;
7. urinal kondom latex;
8. urinal kondom silikonski;
9. lepilni trak za fiksacijo urinal kondoma;
10. stalni urinski kateter silikonski za 6 tednov;
11. stalni urinski kateter z zamaškom navadni;
12. urinski kateter za enkratno uporabo;
13. urinski kateter s hidrofilno prevleko ali iz silikona;
14. nepropustne hlačke za lahko inkontinenco;
15. predloga za srednjo inko.;
16. moška predloga za srednjo inko., vpojnost vsaj 600 ml;
17. predloga za težko inko., vpojnost vsaj 1000 ml;
18. plenice za težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, dnevna;
19. plenice za težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, dnevna;
20. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, dnevna;
21. plenice za težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, nočna;
22. plenice za težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, nočna;
23. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, nočna;
24. predloga za zelo težko inko., vpojnost vsaj 2500 ml;
25. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, dnevna;
26. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, dnevna;
27. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, dnevna;
28. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, nočna;
29. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, nočna;
30. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, nočna;
31. plenice za otroke do 25 kg;
32. posteljne predloge 60x60 cm;
33. posteljne predloge 60x90 cm;
34. fiksirne hlačke;
35. predloga za srednjo inko.-zbirna nar.;
36. moška predloga za srednjo inko., vpojnost vsaj 600 ml-zbirna nar.;
37. predloga za težko inko., vpojnost vsaj 1000 ml-zbirna nar.;
38. plenice za težko inko.-obseg pasu 50–80 cm, dnevna-zbirna nar.;
39. plenice za težko inko.-obseg pasu 80–100 cm, dnevna-zbirna nar.;
40. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, dnevna-zbirna nar.;
41. plenice za težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, nočna-zbirna nar.;
42. plenice za težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, nočna-zbirna nar.;
43. plenice za težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, nočna-zbirna nar.;
44. predloga za zelo težko inko., vpojnost vsaj 2500 ml-zbirna nar.;
45. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, dnevna-zbirna nar.;
46. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, dnevna-zbirna nar.;
47. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, dnevna-zbirna nar.;
48. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 50–80 cm, nočna-zbirna nar.;
49. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 80–100 cm, nočna-zbirna nar.;
50. plenice za zelo težko inko.-obseg pasu od 100–150 cm, nočna-zbirna nar.;
51. plenice za otroke do 25 kg-zbirna nar.;
52. posteljne predloge 60x60 cm-zbirna nar.;
53. posteljne predloge 60x90 cm-zbirna nar. in
54. fiksirne hlačke-zbirna nar.;
– iz skupine Kanile:
1. kateter za dovajanje kisika – nazalni;
2. kateter za dovajanje kisika – binazalni;
3. kateter za dovajanje kisika za otroke do 5 let;
4. aspiracijski kateter;
5. nastavek z masko za dajanje zdravila;
6. podaljšek za ustnik za dajanje zdravila;
– iz skupine Pripomočki za slepe:
1. predvajalnik zvočnih zapisov;
2. Braillov pisalni stroj;
3. Brajeva vrstica;
4. bela palica za slepe;
5. ultrazvočna palica za slepe.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 64/18).
7. člen 
Ta sklep začne veljati 1. junija 2020.
Št. 9000-9/2019-DI/5
Ljubljana, dne 8. januarja 2020
EVA 2019-2711-0039
Lučka Böhm 
predsednica skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
Soglašam! 
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje