Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

VL 34226/2019 Os-3524/19, Stran 2667
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Olga Vuksanović, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Robert Drvarič, Prušnikova ulica 48, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Janez Krašovec, Ulica Petra Podleska 23, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Drago Vorih, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Dejan Maričić, Pod klancem 22, Pekre-Limbuš, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Tanja Strüber, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ivanka Krašovec, Ulica Petra Podleska 23, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ivan Jenuš, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marija Najžer, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Jožica Jelšek, Pod vinogradi 27, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Štefanija Vac, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ana Kermc, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vorih Barbara Aleksandra Čuden, Balinarska pot 11, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Maja Škrinjar, Vzhodna ulica 6, Bistrica ob Dravi, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Nikolaj Zajec, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Zdenka Neral, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Narsej Kac, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Mihael Partlič, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Jernej Gregurić, Cesta na Boč 7, Rogaška Slatina, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vesna Muzlovič, Za Kalvarijo 130, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Anica Hojnik, Goriška ulica 5, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, po odv. odvetnik Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Marielu Jerič, Bundesallee 109, Berlin, ki ga zastopa zak. zast. Vovšek Andrej – odvetnik, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, zaradi izterjave 348,90 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marielu Jerič, Bundesallee 109, Berlin, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2019

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti