Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

I 288/2019 Os-3324/19, Stran 2382
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, ki se vodi pod opr. št. I 288/2019 na predlog upnika Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Prodan Jurič d.o.o. iz Kopra, zoper dolžnico Tjašo Iris, neznanega prebivališča, zaradi izterjave 276,38 EUR s pripadki, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžnici Tjaši Iris, neznanega prebivališča, postavi začasno zastopnico odvetnico Sando Bužinel Matelič, Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica, ki bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. I 288/2019 vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 10. 2019

AAA Zlata odličnost