Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

VL 95905/2019 Os-3359/19, Stran 2381
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor - poštni predali, proti dolžniku Denisu Muić, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Petra Jug Pavlin – odvetnica, Partizanska cesta 23, Maribor, zaradi izterjave 1.805,15 EUR, sklenilo:
Dolžniku Denisu Muić, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica mag. Petra Jug Pavlin, Partizanska cesta 23, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2019

AAA Zlata odličnost