Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

VL 42854/2019 Os-3242/19, Stran 2381
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa odv. Odvetnik Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, proti dolžniku Admirju Smajić, Videm 38, Videm - Dobrepolje, ki ga zastopa zak. zast. Saša Štrubelj – odvetnica, Brezje pri Grosupljem 36, Grosuplje, zaradi izterjave 2.823,70 EUR, sklenilo:
Dolžniku Admirju Smajić, Videm 38, Videm - Dobrepolje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Saša Štrubelj, Brezje pri Grosupljem 36, Grosuplje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2019

AAA Zlata odličnost