Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

Ob-3384/19, Stran 2372
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem zdravstvu (ZSV-UPB1, Uradni list RS, št. 36/04) in na podlagi 34. člena Statuta Zavoda Prizma Ponikve, Svet zavoda Prizma Ponikve razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Posebno socialno varstvenega zavoda Prizma Ponikve 
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma ga je dolžan/dolžna opraviti v roku 1 leta po imenovanju za direktorja/direktorico.
Kandidat/ka mora predložiti potrdilo o nekaznovanosti, aktivno mora obvladati slovenski jezik, osnovna računalniška znanja in mora imeti izpit B-kategorije.
Direktor/direktorica bo imenovan za 5-letni mandat.
Kandidat/ka mora predložiti program dela za 5-letni mandat.
Direktorja/direktorico imenuje Svet zavoda Prizma Ponikve s soglasjem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
Kandidati naj pisno prijavo s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in programom dela ter razvoja zavoda pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Prizma Ponikve, Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja zavoda Prizma Ponikve – Ne odpiraj«.
Svet zavoda Prizma Ponikve

AAA Zlata odličnost