Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

Št. 100-4/2019/3 Ob-3370/19, Stran 2372
Na podlagi 66. člena Poslovnika o delu sveta Osnovne šole Stranje ter na podlagi 9. seje Sveta Osnovne šole Stranje z dne 25. 10. 2019, Svet zavoda Osnovne šole Stranje, Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo, 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZP-CP-2D, 47/15 – ZOFI-J, 46/16 – ZOFI-K, 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 22. 3. 2020 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Stranje, Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica, s pripisom »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Stranje 

AAA Zlata odličnost