Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

VL 45650/2019 Os-2648/19, Stran 1690
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Gregor Lepoša, P.P. 1252, Maribor, proti dolžnici Idi Tavzelj, Bloška polica 11, Grahovo, ki jo zastopa zak. zast. Luka Skvarča – odvetnik, Notranjska cesta 42A, Cerknica, zaradi izterjave 3.560,91 EUR, sklenilo:
Dolžnici Idi Tavzelj, Bloška polica 11, Grahovo, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Luka Skvarča, Notranjska cesta 42/a, 1380 Cerknica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2019

AAA Zlata odličnost