Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

N 156/2014 Os-2581/19, Stran 1689
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na podlagi določil Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (v nadaljevanju ZVEtL-1), kateri se v predmetni zadevi uporabi na podlagi 56. člena ZVEtL-1 na garažni stavbi objekta »C« Pristan, Maribor, na predlog priglasiteljice Lidije Bračko za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe, parkirnega prostora št. 43 na nivoju I. kleti v objektu-garažna hiša »C« Pristan in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 6. 7. 2015, dne 4. 7. 2019 izdalo sklep o začetku vzpostavitve pravnega naslova:
– prodajne pogodbe št. 4-4/43 z dne 26. 12. 1990, ki je bila sklenjena med prodajalcem: Zavod za izgradnjo Maribora, p.o., Slovenska 40, Maribor in kupcem: Gorjup Katjo in Vesno, ki ju je zastopal Ivan Gorjup (oče), Maribor, Strossmayerjeva ulica 36, s katero je prodajalec prodal in izročil, kupec pa kupil in prevzel s pravico razpolaganja, pravico uporabe oziroma lastninsko pravico sledeči parkirni prostor: parkirni prostor št. 43 na nivoju 1. kleti v objektu »C« Pristan in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo uporabe etažne lastnine v korist kupca;
– prodajne pogodbe z dne 25. 5. 1995, ki je bila sklenjena med prodajalkama: Katjo Gorjup, stanujočo v Mariboru, Gregorčičeva 54 in Vesno Gorjup, stanujočo v Mariboru, Gregorčičeva 54 ter SKB-nepremičnine in leasing d.o.o. Ljubljana, Slovenska 54, ki jo zastopa direktor mag. Marko Sok, dipl. oec., kot kupcem, s katero sta prodajalki prodali, kupec pa kupil in prejel v last in posest bremen in oseb prosto parkirni prostor št. 43 na nivoju I. kleti v objektu »C« Pristan, in na katerem sta prodajalki kot solastnici – vsaka do idealne 1/2 dovolili vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupca do celote.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od dneva objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2019

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti