Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

538/2019 Ob-2688/19, Stran 1684
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik na podlagi 32. člena Statuta Psihiatrične bolnišnice Vojnik in sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dne 12. 7. 2019 razpisuje delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje 
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj izobrazba medicinske smeri, pridobljena po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– specializacija iz psihiatrije,
– veljavna licenca za delo na področju psihiatrije,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih na področju psihiatrije,
– predložitev programa strokovnega dela in razvoja PBV Vojnik za mandatno obdobje.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.
Zakonski pogoji so:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo s priporočeno pošto v 15 dneh po objavi na naslov: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, z oznako: »Prijava na javni razpis za strokovnega direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj«.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. Fotokopijo diplome oziroma dokazila iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi z opisom delovnih izkušenj, posebno na vodilnih in vodstvenih položajih (opis delovnih izkušenj, čas opravljanja dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziroma dela).
3. Kratek življenjepis kandidata z referencami o dosedanjem delu.
4. Pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– izpolnjuje pogoj aktivnega znanja uradnega jezika;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. Pisno izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev.
6. Štiri letni program strokovnega dela in razvoja stroke zavoda.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti