Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

100-9/2019/10 Ob-2685/19, Stran 1683
Na podlagi 19. člena sklepa Vlade RS o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, z dne 28. 10. 2008 ter Sklepa o spremembah sklepa z dne 27. 7. 2010 in 48., 53., 53a., 99., 107a. in 145., 51. in 55. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) Kamnik razpisuje delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda CIRIUS Kamnik (m/ž)
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in spr.), pogoje iz 27. člena Sklepa Vlade RS o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik ter imeti izkazane uspešne vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za vodenje zavoda. Prijavi mora predložiti tudi program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku.
Mandat direktorja traja 5 let. Za čas trajanja mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas na delovnem mestu direktorja javnega zavoda CIRIUS Kamnik. Nastop dela je 18. 10. 2019 oziroma po dogovoru.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in ustreznih delovnih izkušnjah, skupaj z življenjepisom in programom vodenja zavoda ter obema potrdiloma, naj kandidati pošljejo s priporočeno pošto v zaprtih ovojnicah v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja zavoda«.
Kandidati, ki na prijavi navedejo svoj naslov e pošte, s tem soglašajo, da jim Cirius Kamnik lahko pošilja vsa obvestila in sklepe v zvezi s tem razpisom in prijavo nanj le po elektronski pošti, kar se bo štelo kot osebna vročitev. Kot dokaz vročitve šteje potrdilo strežnika Cirius Kamnik o poslanem elektronskem sporočilu.
Nepopolne in nepravočasne vloge bodo izločene in zavržene.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku po zaključku postopka imenovanja.
Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) Kamnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti