Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

Ob-2711/19, Stran 1648
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo 
javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018«,
objavljenega dne 13. 8. 2018 v Uradnem listu RS, št. 55/18 ter spremenjenega dne 14. 9. 2018 (Uradni list RS, št. 61/18) in dne 16. 11. 2018 (Uradni list RS, št. 72/18).
V poglavju 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 73.139.827,92 EUR, in sicer:
Proračunska postavka
Programsko območje
2019
2020
2021
2022
Skupna vsota
160253 PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
9.615.313,99
22.949.012,28
17.706.842,64
3.443.238,03
53.714.406,94
160254 PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
1.021.696,72
1.941.494,91
1.514.292,63
319.971,13
4.797.455,39
160255 PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
2.403.828,50
5.737.253,07
4.426.710,66
860.809,51
13.428.601,74
160256 PN1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
255.424,18
485.373,73
378.573,16
79.992,78
1.199.363,85
SKUPAJ
13.296.263,39
31.113.133,99
24.026.419,09
4.704.011,45
73.139.827,92
« 
V poglavju 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, se črta odstavek »Del sredstev za programsko območje Kohezijske regije Zahodna Slovenija bo zagotovljen na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s prerazporeditvami na letni ravni v skladu z načrtovano višino in dinamiko, pred uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov.«
V poglavju 10. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Razmerje med prispevkom Evropske unije in nacionalnim prispevkom za sofinanciranje operacije je 80/20.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti