Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

I D 1546/2018 Os-2316/19, Stran 1338
V zapuščinski zadevi po pokojnem Demetru Bitencu, sinu Ivana Bitenca, rojenem 21. 7. 1922, umrlem 22. 4. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu Gotska ulica 8, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik je dne 18. 4. 2018 napravil pisno oporoko pred dvema pričama, s katero je razpolagal v korist svoje zunajzakonske partnerice Majde Pintar.
Zapustnik je bil ob smrti vdovec. Njegova edina potomka Marina Bitenc je umrla pred njim. Zapustnik je bil edini potomec svojih staršev.
Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2019