Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

IV D 3333/2018 Os-2220/19, Stran 1338
V zapuščinski zadevi po pokojnem Stoletu Stojiljkoviću, sinu Jordana Stojiljković, rojenem 2. 10. 1954, umrlem 13. 10. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu Steletova ulica 2, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil v zunajzakonski skupnosti s Stojanko Ilić in brez potomcev.
Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz drugega oziroma iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2019