Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

D 486/2018 Os-2258/19, Stran 1338
Zapuščinska zadeva: po pok. po pok. Andreju Tuljaku, sinu Josipa, roj. dne 30. 6. 1870, nazadnje stanujočem Tuljaki 5, Gračišče, ki je umrl dne 14. 11. 1944.
V predmetni zapuščinski zadevi iz opravljenih poizvedb izhaja, da je zapustnik umrl kot vdovec. Imel je sina Andreja Tuljaka ter hčere Marijo Tuljak, Ivano Mihaelo Tuljak, por. Tripar ter Uršulo Tuljak, por. Radovac, ki so že vsi pokojni. V njihova dednopravna upravičenja so vstopili njihovi dediči, ki pa sodišču niso vsi znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 5. 2019