Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

D 60/2019 Os-2024/19, Stran 1337
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Rovan Stanislavu, EMŠO: 0902949500458, sinu Ivana, gozdarju v pokoju, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočemu Grčarice 8, Dolenja vas, umrlemu 31. 1. 2019 v Delnicah, Republika Hrvaška.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči prvega, drugega in tretjega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, kar pomeni, da po zapustniku ni dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 4. 2019