Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

I 731/2017 Os-1935/19, Stran 1337
V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Alenko Rogić, Petelinjek 18, Novo mesto - dostava, zaradi izterjave 12.714,32 EUR s pripadki, je Okrajno sodišče v Novem mestu na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) dolžnici Alenki Rogić, Petelinjek 18, Novo mesto, postavilo začasnega zastopnika Luko Žiberno, odvetnika v Novem mestu, Kratka ulica 1, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v predmetni izvršilni zadevi, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 5. 4. 2019