Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

IV D 1313/2016 Os-1011/19, Stran 1336
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Dragutinu Stojanović, sin Milojka Stojanovića, rojen 24. 12. 1932, umrl 2. 4. 2016, nazadnje stanujoč Ulica Pariške komune 2a, Ljubljana, državljan Republike Slovenije, sklenilo, da se dedinji, zap. hčeri Jasmini Huber, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico, odvetnico Rizman Polono, Ljubljanska cesta 4J, Kamnik, ker je navedena dedinja neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2018