Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

N 95/2018 Os-2246/19, Stran 1336
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Kocjančič Fabijo, Cesta borcev 34, Koper, 2. Nerio Nesladek, Calle Scala d´Oro 8, Milje, Italija, 3. Alberto Cociani, Via dei Calderei 8, Milje, Italija, 4. Marjan Kuret, Cesta med vinogradi 5/a, Koper, 5. Giorgio Coretti, Via dei Mirti 5, Trst, Italija, 6. Desiderio Coretti, Via Fabvio Severo 80, Trst, Italija, 7. Maria Franca Coretti, Via Gorton 1, Trst, Italija, 8. Bruna Furlani, Via Rosetti 113, Trst, Italija, 9. Ladi Cociani, Lungomare Venezia 3, Milje, Italija, ki jih vse zastopa Mirjana Djurković, odvetnica v Kopru, zoper nasprotne udeležence: 1. Oktavij Kozlan, Pobeška cesta 28, Koper, 2. Edoardo Bertocchi, Via Pino Riego Gambini 3, Trst, Italija, 3. Giuseppina Calamia, Via delle docce 7/1, Trst, Italija, 4. Ilario Chierego, Via Oliva 2, Trst, Italija, 5. Alfredo Pribaz, 4 Drake Crt, Melton VIC 3337, Australija, 6. Aleksandar Korda, Danteova 57, Beograd, Srbija, 7. Aleksandra Korda, Danteova 57, Beograd, Srbija, 8. Klara Franca, Dekani 23/c, Dekani, 9. Marija Skočaj, Zg. Škofije 62/a, Škofije, 10. Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, 11. Enrica Belle, Pino Riego Gambini 3, Trieste, Italija, zaradi delitve solastnine, s sklepom opr. št. N 95/2018 z dne 21. 5. 2019 petemu nasprotnemu udeležencu Alfredu Pribazu, šestemu nasprotnemu udeležencu Aleksandru Kordi, in sedmi nasprotni udeleženki Aleksandri Korda postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ljiljano Matošić iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila petemu, šestemu in sedmemu nasprotnemu udeležencu postavljena na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče nasprotne stranke, ki nima pooblaščenca, neznano. Začasna zastopnica bo nasprotne udeležence zastopala vse dotlej, dokler nasprotni udeleženci ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2019