Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

N 20/2019 Os-2234/19, Stran 1336
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Vedrana Šaule, Brezovica pri Gradinu 1, Gračišče, ki ga zastopa Odvetniška družba Zobarič d.o.o. iz Kopra, zoper nasprotne udeležence: 1. Edvard Šaule, Spodnje Škofije 47, Škofije, 2. Alberto Bellini, neznanega prebivališča, Melbourne, Avstralija, 3. Nadia Vouch, Vicolo Arturo Zardini 4/b, Aquileia, Italija, 4. Daniele Vouch, D´Anunzio 66, Trst, Italija, 5. Sebastjan Šaule, Brezovica pri Gradinu 1, Gračišče, 6. Irene Šaule, Brezovica pri Gradinu 1, Gračišče, 7. Rozana Jugovac, Via del Boveto 7, Trst, Italija, 8. Elda Jugovac, Via Dei Soncini 68, Trst, Italija, 9. Deni Gardina, Gradin 13, Gračišče, 10. Devid Gardina, Gradin 13, Gračišče, 11. Monika Komel, Kozarno 1/c, Dobrovo v Brdih, zaradi delitve solastnine, s sklepom opr. št. N 20/2019 z dne 17. 5. 2019 drugemu nasprotnemu udeležencu Albertu Bellini postavilo začasno zastopnico, odvetnico Nino Cek Perhavec iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila drugemu nasprotnemu udeležencu postavljena na podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče nasprotne stranke, ki nima pooblaščenca, neznano. Začasna zastopnica bo drugega nasprotnega udeleženca zastopala vse dotlej, dokler drugi nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 2019