Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

0085 I 890/2018 Os-2074/19, Stran 1336
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Brigiti Trnovšek Pinter v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, zoper dolžnika: 1. Mirko Petecin, Prijateljeva ulica 16/a, Celje, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Tomaž Germ iz Celja; 2. Anna Petecin, Koprivnici 23, Celje, ki jo zastopa Odvetniška družba Ivančić & Trbovc d.o.o., o.p. iz Celja, zaradi izterjave 123.422,82 EUR s pp, 27. marca 2019 sklenilo:
Za začasnega zastopnika 1. dolžnika Mirka Petecin, Prijateljeva ul. 16/a, Celje, se postavi odvetnik Tomaž Germ, Prešernova ul. 27, Celje.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 3. 2019