Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

Ob-2344/19, Stran 1281
Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04) in na podlagi 35. člena statuta Doma upokojencev Postojna Svet zavoda Doma upokojencev Postojna razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/-ice
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit po zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 56. člena zakona o socialnem varstvu in predložen program dela Doma upokojencev Postojna,
ali
– višja izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu in predložen program dela Doma upokojencev Postojna.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Pisne ponudbe z dokazili izpolnjevanja pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na zgornji naslov z oznako »Prijava za razpis za direktorja«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Doma upokojencev Postojna