Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

D 136/2015 Os-1702/19, Stran 921
Okrajno sodišče v Trebnjem v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Gabrijel, Pristava 4, Trebnje, rojena 26. 3. 1955, umrla 11. 6. 2015, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojni, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 14. 3. 2019