Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

D 142/2017 Os-1705/19, Stran 921
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Dolenšek Gorazdu, roj. 8. 1. 1967, nazadnje stalno stanujočemu Gostinca 15, Podčetrtek, umrlem 2. 4. 2017.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD), poziva sodišče vse zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v roku šestih mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 1. 3. 2019