Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

D 34/2019 Os-1921/19, Stran 921
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Uršuli Tavčar, Godnje 19, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo in se je kot dan njene smrti določil 10. 11. 1933.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 4. 2019