Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

D 52/2019 Os-1662/19, Stran 919
Pri tukajšnjem sodišču poteka zapuščinski postopek po pok. Stefanec Ursuli, rojstni podatki niso znani, nazadnje stanujoči Krištanci 9, Križevci pri Ljutomeru, ki je umrla 31. 7. 1893. Zapuščino predstavlja solastni delež do 8/97, parc. št. 406, 536/6, 536/7, 549, 550/17, 798, 799 in 840, vse k.o. 238 Krištanci.
Sodišče je že v postopku glede razglasitve pogrešanih za mrtve pod N 18/2018 ugotovilo, da dediči ne obstajajo. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih. Zaenkrat ni nobenih upnikov.
Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 3. 2019