Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

D 55/2019 Os-1661/19, Stran 919
Pri tukajšnjem sodišču poteka zapuščinski postopek po pok. Bach Andreasu, rojstni podatki niso znani, nazadnje stanujoč Krištanci 1, Križevci pri Ljutomeru, ki je za umrlega bil razglašen z dnem 27. 8. 2013. Zapuščino predstavlja solastni delež do 8/97, parc. št. 406, 536/6, 536/7, 549, 550/17, 798, 799 in 840, vse k.o. 238 Krištanci.
Sodišče je že v postopku glede razglasitve pogrešanih za mrtve pod N 18/2018 ugotovilo, da dediči ne obstajajo. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih. Zaenkrat ni nobenih upnikov.
Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 13. 3. 2019