Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

II D 1110/2017 Os-1649/19, Stran 918
V zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Kodermacu, sinu Roka Kodermaca, rojenem 8. 10. 1941, umrlem 10. 3. 2017, nazadnje stanujočem na naslovu Tržaška cesta 51A, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bila razvezana. Zapustila eno hčer Karin Eleno Sanchez in enega sina Petra Kodermaca, ki sta se oba dedovanju po zapustniku odpovedala. Dedovanju po njem se je odpovedala tudi zap. sestra Selma Samardžija.
Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2019