Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

II N 44/2018 Os-1666/19, Stran 917
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Andreju Brezniku v nepravdni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Fedja Marušič, Pot na Drage 4, Solkan, 2. Ivanka Zobec, Dolenjska cesta 22, Ljubljana, 3. Krešimir Ivan Čelar, Freundgasse 2, Dunaj, Avstrija, ki ga zastopa Tanja Marušič, odvetnica v Novi Gorici, 4. Matilda Pečar, Dolenjska cesta 26, Ljubljana, ki jo kot začasna zastopnica zastopa Nataša Kozelj, odvetnica v Ljubljani, 5. Leon Pogelšek, Žlebič 19, Ribnica, 6. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, ob udeležbi zakonitega udeleženca: Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Dolenjska cesta 22, Ljubljana, ki jih zastopa upravnik SPL, d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, kot zakoniti zastopnik, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, s sklepom z dne 7. 3. 2019 nasprotni udeleženki Matildi Pečar na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom Zakona o pravdnem postopku postavilo začasno zastopnico, odvetnico Natašo Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana, ker je navedena nasprotna udeleženka neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo Matildo Pečar zastopala vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2019