Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

II N 321/2014-159 Os-1538/19, Stran 917
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici – svétnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagatelja Dejana Balažič, Jamova cesta 36, Ljubljana, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, ob udeležbi prijaviteljev udeležbe: 1. Kastor, podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ciril-Metodov trg 18, Ljubljana, 2. Aula, gostinstvo in turizem, d.o.o., Cesta v hrib 20, Ljubljana - Šentvid, 3. MIDA projekt, poslovne storitve, d.o.o., Likozarjeva ulica 6, Ljubljana, ki jih vse zastopa Carmen Dobnik, odvetnica v Ljubljani, 4. Jakob Gajšek, Ciril-Metodov trg 19, Ljubljana, 5. Maja Klarendić, Rašica 12B, Ljubljana - Šmartno, 6. Banka Sparkasse, d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, 7. Teja Ramujkić, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana, 8. Saša Vinković, Perovo 47, Grosuplje, ki ju oba zastopa Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 9. Centromerkur, trgovsko podjetje, d.o.o., Lepodvorska ulica 25, Ljubljana, 10. Marija Ana Milutinović, Bohoričeva ulica 17, Ljubljana, 11. Igor Blažič, Ciril-Metodov trg 19, Ljubljana, 12. Gorenjska banka, d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj, 13. Jurij Bricman, Ciril-Metodov trg 19, Ljubljana, 14. Božidar Debenjak, Ciril-Metodov trg 19, Ljubljana, ob udeležbi zakonitih udeležencev: 1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Ciril-Metodov trg 19, Ljubljana, ki jo kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik Imovina, d.o.o., Gosposvetska cesta 10, Ljubljana, 2. Vesna Veladžić, Italienerstrasse 41/6d, AT 9500 Villach, Avstrija, 3. Nina Basic, Funkstr. 86/113, CH 3084 Wabern, Švica, 4. Vida Vidmar Mozetič, Monzone, 759 Acassuso, FOGBN, Provincia Buenos Aires, Argentina, ki jo kot zakonita zastopnica zastopa Lucija Kovač, odvetnica v Ljubljani, 5. Alenka Jeras, Dole pri Polici 74, Grosuplje, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, s sklepom z dne 26. 2. 2019 zakoniti udeleženki Vidi Vidmar Mozetič na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom Zakona o pravdnem postopku postavilo začasno zastopnico, odvetnico Lucijo Kovač, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, ker je navedena zakonita udeleženka neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo Vido Vidmar Mozetič zastopala vse do takrat, dokler zakonita udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2019