Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

Ob-2038/19, Stran 908
Sprememba 
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:
5.3.
5. Vsaj en dan pred uradnim začetkom skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini mora biti podpisana pogodba o sofinanciranju po tem javnem pozivu.
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 1.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko regijo,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.
Briše se:
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s prijaviteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu RS.
9. V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.
10. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.
11. Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.
Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada.
Slovenski podjetniški sklad