Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, stran 9954.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), na 5. redni seji dne 11. julija 2019, Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12), na 4. redni seji dne 10. 10. 2019, Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07), na 7. redni seji dne 8. 10. 2019 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07, 45/14 in 64/16) na 6. redni seji dne 25. 9. 2019 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica 
1. člen 
(1) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 27/17 – uradno prečiščeno besedilo in 39/18) se spremeni tako, da se v tretji alineji, v drugem odstavku 3. člena, črta besedna zveza »in Ozka ulica«.
(2) Za tretjo alinejo v drugem odstavku 3. člena, se doda nova alineja, ki se glasi: »Enota Ozka ulica, ki deluje na lokaciji Ozka ulica 5 in 7, 2310 Slovenska Bistrica,«.
(3) V dosedanji deveti, ki postane deseta alineja drugega odstavka 3. člena se številka 43 nadomesti s številko »20«.
2. člen 
(1) Občine ustanoviteljice objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 602-2/2019
Slovenska Bistrica, dne 28. oktobra 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar 
Župan 
Občine Oplotnica 
Matjaž Orter 
Župan 
Občine Poljčane 
Stanislav Kovačič 
Župan 
Občine Makole 
Franc Majcen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti