Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3353. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice v Občinskem svetu Občine Radeče in prehodu mandata na naslednjo kandidatko, stran 9898.

  
Občina Radeče na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) v povezavi s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18 in 30/18), 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) objavlja naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Radeče je na 1. dopisni seji dne 6. 11. 2019 ugotovil, da občinski svetnici Marjetki Lipec, stan. Njivice 13, 1433 Radeče, ki je bila za članico Občinskega sveta Občine Radeče izvoljena na rednih lokalnih volitvah 18. novembra 2018, in kot občinska svetnica dne 5. 12. 2018 potrjena na konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Radeče, zaradi nezdružljivosti funkcije direktorice občinske uprave s funkcijo občinske svetnice, dne 6. 11. 2019 preneha mandat članice v Občinskem svetu Občine Radeče.
II. 
Občinski svet Občine Radeče na podlagi sklepa, sprejetega na 7. redni seji dne 28. 11. 2019, na podlagi ugotovitve Občinske volilne komisije potrjuje mandat za preostanek mandatne dobe nadomestni članici Občinskega sveta Občine Radeče Manji Plut, stan. Titova ulica 74, 1433 Radeče, kot naslednji kandidatki v volilni enoti 1 z liste SD-Socialni demokrati. Sklep začne veljati z dnem sprejema.
II. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-6/2019/12
Radeče, dne 28. novembra 2019
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti