Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3342. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v občini Krško za leto 2020, stran 9890.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 9. seji, dne 28. 11. 2019, sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov, predračunske lastne in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v občini Krško za leto 2020 
I. 
Občinski svet potrjuje predložene elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe vobčini Krško za leto 2020.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne in zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini Krško za leto 2020.
Predračunska lastna in zaračunana cena oskrbe s pitno vodo za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
5,5404
6,0667
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
16,6213
18,2003
OMREŽNINA priključka DN 40
10
55,4044
60,6678
OMREŽNINA priključka DN 50
15
83,1067
91,0018
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
277,0222
303,3393
OMREŽNINA priključka DN 100
100
554,0444
606,6786
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,7853
0,8599
Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,1819
6,7692
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
18,5457
20,3075
OMREŽNINA priključka DN 40
10
61,8190
67,6918
OMREŽNINA priključka DN 50
15
92,7286
101,5378
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
309,0952
338,4592
OMREŽNINA priključka DN 100
100
618,1904
676,9185
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,2979
0,3262
Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja padavinske odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,3156
1,4406
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,9468
4,3217
OMREŽNINA priključka DN 40
10
13,1561
14,4059
OMREŽNINA priključka DN 50
15
19,7342
21,6089
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
65,7805
72,0296
OMREŽNINA priključka DN 100
100
131,5610
144,0593
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje padavinske odpadne vode v m3
 
0,1025
0,1122
Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,6159
0,6744
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
1,8476
2,0231
OMREŽNINA priključka DN 40
10
6,1586
6,7437
OMREŽNINA priključka DN 50
15
9,2380
10,1156
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
30,7932
33,7186
OMREŽNINA priključka DN 100
100
61,5865
67,4372
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,5626
0,6160
Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja padavinske odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,2381
0,2607
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
0,7142
0,7820
OMREŽNINA priključka DN 40
10
2,3807
2,6069
OMREŽNINA priključka DN 50
15
3,5710
3,9102
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
11,9034
13,0342
OMREŽNINA priključka DN 100
100
23,8069
26,0686
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Čiščenje padavinske odpadne vode v m3
 
0,1456
0,1595
Predračunska lastna in zaračunana cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2020 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,0794
1,1819
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,2383
3,5459
OMREŽNINA priključka DN 40
10
10,7942
11,8196
OMREŽNINA priključka DN 50
15
16,1913
17,7295
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
53,9711
59,0984
OMREŽNINA priključka DN 100
100
107,9421
118,1966
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
Prevzem in ravnanje z blatom v m3
0,3916
0,4288
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0015
0,0016
– izvajanja storitve na kg
0,1272
0,1393
Skupaj na kg
0,1287
0,1409
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
– izvajanja storitve na kg
0,0486
0,0532
Skupaj na kg
0,0486
0,0532
Predračunska lastna in zaračunana cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
– izvajanja storitve na kg
0,0850
0,0931
Skupaj na kg
0,0850
0,0931
Predračunska lastna in zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne službe za leto 2020 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne dežurne službe 
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
za pokojnika
263,00
287,98
III. 
Cene oziroma tarife podane v ponudbi za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v občini Krško, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej v veljavi.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 354-88/2019-O604
Krško, dne 28. novembra 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti