Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3324. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine, stran 9813.

  
Na podlagi 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določa obseg sredstev, ki ga javni zavodi s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine lahko namenijo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
2. člen 
(obseg sredstev) 
V javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti in športa (Uradni list RS, št. 14/10 in 20/13).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-72/2019
Ljubljana, dne 3. decembra 2019
EVA 2019-3330-0051
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, 
znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti