Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3319. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 9806.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18 in 10/19) se v 132. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena se za leto 2019 šteje, da se kot izpolnitev zahteve iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena upošteva, če je usposabljanje za KMG opravljeno do 15. marca 2020.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »četrtega in petega« nadomesti z besedilom »četrtega, petega in šestega«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
2. člen 
V 133. členu se v osmem odstavku beseda »šestega« nadomesti z besedo »osmega«.
Za dvaindvajsetim odstavkom se doda nov triindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(23) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena agencija za opravljeno usposabljanje iz šestega odstavka prejšnjega člena iz evidence izobraževanja 29. marca 2020 prevzame naslednja podatka o opravljenem usposabljanju za zadevno KMG:
– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur rednega usposabljanja.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-31/2019
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
EVA 2019-2330-0115
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti