Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019

Kazalo

3315. Pravilnik o izvajanju izvedbene uredbe (EU) glede uporabe tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »tirna vozila – hrup« za obstoječe tovorne vagone, stran 9774.

  
Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju izvedbene uredbe (EU) glede uporabe tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »tirna vozila – hrup« za obstoječe tovorne vagone 
1. člen 
S tem pravilnikom se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/774 z dne 16. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2014 glede uporabe tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »tirna vozila – hrup« za obstoječe tovorne vagone (UL L št. 139I z dne 27. 5. 2019, str. 89, v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/774/EU) določi seznam tišjih prog na ozemlju Republike Slovenije.
2. člen 
Tišje proge z določeno začetno in končno točko tišje proge, odsek z uporabo geografske lokacije in navedba, ali je ena od točk na meji z drugo državo članico so:
Tišja proga
Odseki proge
Enotna 
identifikacijska 
oznaka odseka
Tišja proga se začne/konča na meji z drugo 
državo članico
Zidani Most – Ljubljana
Zidani Most – Ljubljana 
(km 502,1 – km 565,9)
G10
Ne
Ljubljana – Jesenice d.m.
Ljubljana – Jesenice d. m. 
(km 565,9 – km 637,3)
G20
Da, Jesenice d. m. 
(Avstrija)
Zidani Most – Pragersko
Zidani Most – Pragersko 
(km 502,1 – km 575,2)
G30
Ne
Ljubljana – Divača
Ljubljana – Divača 
(km 565,9 – km 669,6)
G50
Ne
Divača – cepišče Prešnica
Divača – cepišče Prešnica 
(km 0,0 – km 16,5)
G60
Ne
Cepišče Prešnica – Koper
Cepišče Prešnica – Koper 
(km 0,0 – km 31,5)
G62
Ne
3. člen 
Upravljavec tišje proge vključi v program omrežja za leto 2025, skladno z roki, navedenimi v Izvedbeni uredbi 2019/774/EU.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-298/2019
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EVA 2019-2430-0070
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo