Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019

Kazalo

3314. Pravilnik o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva, stran 9774.

  
Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) in v zvezi s prvim odstavkom 201. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva 
1. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
– Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo letalskega tehničnega osebja kontrole letenja (Uradni list SFRJ, št. 13/79 in Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet),
– Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 62/79 in Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet in 79/05) in
– Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zvezo pri kontroli letenja (Uradni list SFRJ, št. 12/88 in Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet).
2. člen 
(prehodna določba) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati dovoljenja, izdana na podlagi predpisov, navedenih v prejšnjem členu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenja, izdana v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo letalskega tehničnega osebja kontrole letenja (Uradni list SFRJ, št. 13/79 in Uradni list RS, št. 18/01 – ZLet), ki jih imajo osebe, ki delajo v Slovenski vojski, veljajo do izteka veljavnosti dovoljenja.
3. člena 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 2. januarja 2020.
Št. 007-114/2019/14
Ljubljana, dne 20. novembra 2019
EVA 2019-2430-0031
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo