Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2019 z dne 12. 12. 2019

Kazalo

3308. Odredba o obliki posredovanja napovedi o razpolaganju in obvestila o realizaciji razpolaganja s stvarnim premoženjem, stran 9691.

  
Za izvrševanje četrtega in petega odstavka 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) minister za javno upravo izdaja
O D R E D B O 
o obliki posredovanja napovedi o razpolaganju in obvestila o realizaciji razpolaganja s stvarnim premoženjem 
1. člen 
Ta odredba določa elektronsko obliko, ki omogoča nadaljnjo obdelavo in evidentiranje prejetih podatkov napovedi o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem in obvestila o realizaciji napovedi o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s stvarnim premoženjem.
2. člen 
(1) Elektronska oblika, v kateri se posredujejo podatki za napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem, je EXCEL preglednica s podatki, kot so določeni v Preglednici št. 5, ki je kot priloga sestavni del te odredbe.
(2) Elektronska oblika, v kateri se posredujejo podatki za napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja s premičnim premoženjem, je EXCEL preglednica s podatki, kot so določeni v Preglednici št. 6, ki je kot priloga sestavni del te odredbe.
(3) Elektronska oblika, v kateri se posredujejo podatki o realizaciji pravnega posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem, je EXCEL preglednica s podatki, kot so določeni v Preglednici št. 7, ki je kot priloga sestavni del te odredbe.
(4) Elektronska oblika, v kateri se posredujejo podatki o realizaciji pravnega posla razpolaganja s premičnim premoženjem, je EXCEL preglednica s podatki, kot so določeni v Preglednici št. 8, ki je kot priloga sestavni del te odredbe.
3. člen 
(1) Konkretne preglednice iz prejšnjega člena pripravi Ministrstvo za javno upravo in jih posreduje ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam.
(2) Ministrstva in Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije posredujejo preglednice iz prejšnjega odstavka tudi osebam javnega prava z delovnega področja oziroma s področja nalog ministrstva oziroma Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, če le-te upravljajo premoženje države.
4. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
Št. 007-873/2019/2
Ljubljana, dne 2. decembra 2019
EVA 2019-3130-0045
Rudi Medved 
minister 
za javno upravo