Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2019 z dne 9. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2019 z dne 9. 12. 2019

Kazalo

3301. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2020, stran 9217.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2020 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020, oziroma do sprejetja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2020, v kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu mestne občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019.
V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2019 = 4.243.099,73 EUR.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2019.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 410-0325/2019-1
Murska Sobota, dne 3. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek