Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3055. Spremembe Statuta Občine Železniki, stran 8227.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Občine Železniki na 8. redni seji dne 7. 11. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Občine Železniki 
1. člen
V Statutu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) se v prvem odstavku 96. člena doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– 24-urna dežurna pogrebna služba«.
2. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 97. člena statuta se črta:
»in pogrebne storitve«.
3. člen 
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2019-012
Železniki, dne 7. novembra 2019
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost