Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3048. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič, stran 8207.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) ter 4. člena Odloka o priznanjih Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/15) je Občinski svet Občine Tržič na 8. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič 
1. člen 
Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli g. Janezu VAGNERJU, roj. 24. 6. 1929.
2. člen 
Janezu VAGNERJU se naziv častnega občana podeli za njegovo življenjsko delo na področju razvoja telesne vzgoje, športne rekreacije, športne kulture in športa v Tržiču nasploh.
Janez Vagner je bil rojen 24. 6. 1929 v Ljubljani. Kot učitelj telovadbe (danes športni pedagog) je svoje službovanje začel v Tržiču. Njegov prihod leta 1954 v Tržič je prinesel viden napredek in številne novosti na področju športne kulture. S svojim dolgoletnim pedagoškim, strokovnim in trenerskim delom je pomembno vplival na razvoj telesne vzgoje, športne rekreacije, gibalne kulture, tržiškega športa in nenazadnje tržiškega vrhunskega športa.
V tem delu življenja je spoštovani učitelj pustil neizbrisne sledi. Dvignil je kakovost pedagoškega dela na takratni nižji gimnaziji. Kot mlad učitelj je v tedanjem času z metodično-didaktičnimi novostmi in z novimi pedagoškimi prijemi ter njemu lastnim pedagoškim erosom pričel oblikovati nov rod športnih navdušencev. Športni pedagog in učitelj Janez Vagner je strokovni krog svojega delovanja širil in dvignil na visoko kakovostno raven.
Že kot mlad fant se je ukvarjal s športom, predvsem z atletiko. Treniral je v športnem društvu Enotnost v Ljubljani. V panogah, v katerih je treniral, je bil tudi član slovenske reprezentance.
Po prihodu v Tržič se je takoj vključil v dejavnost TVD Partizan Tržič, kjer je bil najprej dve leti načelnik društva. Njegova velika želja in ambicija je bila, da bi tudi v Tržiču začeli igrati rokomet. To svojo ambicijo je začel uveljavljati takoj, saj so z rokometom pričeli najprej v tržiških šolah.
Sledilo je nadaljevanje. Leta 1957 je organiziral moško ekipo za igranje malega rokometa. Poleg njega so bili med prvimi igralci tedanji odbojkarji, telovadci in atleti iz takratnega TVD Partizan. V nadaljevanju je pod njegovim vodstvom zrastel nov rod tržiških rokometašev. Dolga leta je bil uspešen trener tržiškega rokometnega kluba. Ponesel je sloves tržiških rokometašev širom Slovenije. Upravičeno velja za očeta tržiškega rokometa.
Janez Vagner je bil večkrat nagrajeni smučarski delavec. Skupaj z Zdravkom Križajem je bil ustanovitelj znamenite tržiške alpske šole smučanja, ki je bila prva šola alpskega smučanja v Sloveniji in naši takratni skupni državi Jugoslaviji. Iz nje so izšli številni vrhunski alpski smučarji, med njimi je izjemni Bojan Križaj. Izredne rezultate sta dosegala tudi Janez Zibler in Andrej Jerman. Uvedel je napredne metode vadbe in treningov ter jih vključeval v trenažni proces, kar je posledično prineslo številne uspehe tržiških smučarjev na smučarskih tekmovanjih v alpskih disciplinah. Njegove zasluge na področju alpskega smučanja so bile prepoznane tudi na nacionalni ravni v Zvezi učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (ZVUTS). V Tržiču je prejel tudi naziv častnega člana Kluba učiteljev in trenerjev smučanja v Tržiču.
Janez Vagner je bil tudi ustanovitelj Šolskega športnega društva na osnovni šoli, na kateri je poučeval. Vse od ustanovitve naprej je deloval kot mentor, člani društva pa so pod njegovim vodstvom dosegli vrsto odličnih rezultatov v republiškem merilu.
Njegova pobuda je bila, da je bilo ob tedanjih tržiških blokih z razširitvijo prostora za drsanje urejeno primerno drsališče, ob tržiškem telovadnem domu, tedanji Sokolnici, pa je bilo zgrajeno rokometno igrišče.
Sodeloval je pri ustanovitvi atletske sekcije leta 1981. Nadarjeni fantje in dekleta sekcije so dosegli kar nekaj vidnih uspehov.
Janez Vagner je član Teniškega kluba Tržič. Dolgo časa je bil rekreativni igralec in rekreativni športnik in s svojim zgledom kaže prebivalcem Tržiča, kako živeti zdrav življenjski slog s primernim gibanjem v izbranih športno rekreativnih aktivnostih. Redno je začel z igranjem tenisa po upokojitvi. Dolga leta je redno igral trikrat tedensko. Pred tremi leti pa je iz zdravstvenih razlogov z aktivnim igranjem prenehal, vendar pa je ostal zvest Teniškemu klubu in prijateljem, s katerimi je vrsto let igral.
Janez Vagner je bil rezervni častnik. V Teritorialno obrambo v Tržiču je bil vključen od njenega oblikovanja leta 1968 in vse do leta 1985. Opravljal je vrsto pomembnih dolžnosti, med drugim je bil daljše obdobje poveljnik čete v Kokrškem odredu.
Nenazadnje, gospod Janez Vagner je s prostovoljnim delom na področju športa v Tržiču, zlasti rokometa in alpskega smučanja, ponesel ime Tržiča ne samo po Sloveniji, temveč tudi po nekdanji skupni državi Jugoslaviji.
Teniški klub Tržič kot osnovni predlagatelj za izjemni prispevek, lahko bi tudi rekli za življenjsko delo na področju razvoja telesne vzgoje, športne rekreacije, športne kulture in športa v Tržiču nasploh predlaga, da se spoštovanemu učitelju in športnemu pedagogu ter našemu članu gospodu Janezu Vagnerju letos ob njegovem visokem življenjskem jubileju podeli naziv Častnega občana Občine Tržič.
3. člen
Podelitev posebne listine, ki jo podpiše župan Občine Tržič, se opravi v mesecu decembru 2019.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2018
Tržič, dne 25. oktobra 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost