Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3040. Spremembe Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah, stran 8196.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 44. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 54/19) in 36. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 72/17) je nadzorni odbor na 4. redni seji 4. 11. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   P O S L O V N I K A 
o delu Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
V Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 72/17) se v drugem odstavku 2. člena številka »12« nadomesti s številko »15«.
2. člen 
Spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0322-0009/2019
Šmarje pri Jelšah, dne 4. novembra 2019
Anton Guzej 
Predsednik Nadzornega odbora 
Občine Šmarje pri Jelšah 

AAA Zlata odličnost