Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3039. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8196.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 2276/2 k.o. 1696 Rudnik (ID 6250311) – zemljišče v izmeri 35 m2 in
– parc. št. 2332/2 k.o. 1696 Rudnik (ID 6335774) – zemljišče v izmeri 500 m2.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03401-04/2019
Škofljica, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost