Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

3019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, stran 8176.

  
V skladu s 3. členomZakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 6. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, št. 12/13), (v nadaljevanju: Odlok) se v zadnjem stavku prvega odstavka 3. člena doda naslednje besedilo:
»Galerija Prešernovih nagrajencev pa v njegovi sestavi izvaja dejavnost nacionalnega pomena.«
2. člen 
V Odloku se na koncu prvega odstavka 5. člena doda besedilo:
»Galerija Prešernovih nagrajencev«.
V 5. členu Odloka se dodata odstavek, ki se glasi:
»Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj izvaja svoje poslanstvo na področju predstavljanja in promoviranja Prešernovih nagrad in nagrajencev. Posebno pozornost posveča področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, in sistematično gradi stalno zbirko nagrajencev. Lastnik zbirke umetniških del Galerije Prešernovih nagrajencev je ustanovitelj, z njo pa upravlja Galerija Prešernovih nagrajencev. Medsebojna razmerja med Gorenjskim muzejem in Galerijo Prešernovih nagrajencev podrobneje ureja Pogodba o sodelovanju med obema strankama. Galerija Prešernovih nagrajencev postane del organizacije zavoda Gorenjski muzej s 1. 1. 2020.«
3. člen 
Prva alineja 10. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po bolonjskem programu.«
4. člen 
V 12. členu Odloka se doda šestnajsta alineja tako, da se glasi:
»– imenuje vodjo Galerije Prešernovih nagrajencev in z njim sklene pogodbo o izvajanju programa.«
5. člen 
Besedilo 25. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj na podlagi sklepa ustanovitelja in v skladu s pogodbo o upravljanju tega premoženja.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Zavod je dolžan uskladiti splošne akte zavoda in organizacijo zavoda v devetih mesecih od uveljavitve tega odloka.
7. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-20/2019-2-47/12
Kranj, dne 6. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost